Het jaar 2015 was voor P-Direkt een jaar met veel veranderingen. Een nieuwe algemeen directeur, een nieuw hoofd DVS, het vertrek van het hoofd RenO. Kortom, veel mobiliteit. Het was een jaar waarin we veel nieuwe medewerkers hebben mogen verwelkomen. Het programma Optimaal verbinden leidde tot een grote instroom van medewerkers vanuit de ministeries. Het experiment met de verruiming van de openingstijden betekende dat we, in samenwerking met RCN, 16 Bonairiaanse Nederlanders konden aannemen op Bonaire. Kortom, veel mobiliteit.

"Onze dienstverlening wordt gewaardeerd met een 7"

Nieuwe CAO

In 2015 werd voor het eerst sinds jaren een nieuwe CAO voor rijksambtenaren afgesloten. Voor P-Direkt was dit de eerste keer dat we een CAO-aanpassing doorvoerden in onze dienstverlening. Een grote ingewikkelde operatie, waarbij we samen met de beleidsdirectie OPR en de ministeries, de nieuwe salarissen, herberekeningen en regelingen hebben verwerkt in onze systemen.

Ook liepen er projecten die de komende jaren hun beslag krijgen, zoals het opheffen van de ’knip’ met het Ministerie van Financiën en de nieuwe gesprekscyclus Rijk. Voor de nieuwe gesprekscyclus Rijk zijn we volgend op de vernieuwing in het beleid vanuit OPR, maar zijn we in overleg met de stuurgroep gesprekscyclus Rijk ook volop bezig geweest met de ontwikkeling van innovatieve dienstverlening, die dit beleid ondersteunt.

Voorlopersrol

P-Direkt heeft een voorlopersrol in het programma Herinrichting Governance Bedrijfsvoering Rijk (SGO5). We werken als SSO met centrale bekostiging, een afnemersberaad nieuwe stijl en een bestuurlijk overleg.

Samen met SGO5 en de ministeries hebben we gekeken naar de doorontwikkeling van onze dienstverlening. Hierbij ligt er meer focus op ondersteuning van medewerkers en managers, diversificatie van ons aanbod en informatie op maat. Ook hebben we samen met onze collega-SSO’s een ’klantreis nieuwe medewerker’ uitgewerkt, waardoor we inzicht hebben gekregen in hoe we onze dienstverlening naar klanten toe vanuit de gezamenlijkheid kunnen verbeteren. Dat samenwerken leidt tot besparingen blijkt uit de update van de kostenbatenanalyse van P-Direkt. De ADR stelde vast dat de HR-keten door samen te werken een significante besparing heeft opgeleverd.

Ook in de controle kijken we continu naar de kwaliteit, effectiviteit en samenwerking. In 2015 heeft dit geleid tot onze nieuwe dienst: ‘IC over de keten’ en een andere, meer geïntegreerde, controle-aanpak door de ADR.

Wensen vanuit afnemers en gebruikers

De ervaringen van 2015, de wensen vanuit afnemers en gebruikers, en de ontwikkelingen vanuit SGO5 zijn mede basis geweest voor inzet van een aan de nieuwe omstandigheden bijgestelde missie en visie van P-Direkt en doorvertaald in ons jaarplan 2016.
 

Zo sluiten we dit jaar af met veel veranderingen voor mens en organisatie en een volle 7 voor de klanttevredenheid.


Edgar Heijmans
Directeur P-Direkt