In onderstaande tabel staat een overzicht van de realisatie van de servicelevels.

Baten-lastenagentschap P-Direkt

 

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

begroting

2012

2013

2014

2015

2015

Omschrijving Specifiek Deel ICT-diensten

Gebruikerstevredenheid
De mate waarin de gebruiker tevreden is over de dienstverlening

6,7

6,8

6,9

7

Tijdige afhandeling wijzigingen

P-Direkt heeft de opdracht verwerkt voor afgesproken salarisbetaling

-

99,7%

99,0%

97,8%

95,0%

P-Direkt handelt de aangeboden 'kritische mutatieopdrachten binnen 5 werkdagen af (aanstelling, overplaatsing, ontslag)

-

 -

-

95,0%

Vraagafhandeling contactcenter

P-Direkt handelt de vragen die per telefoon, email of post binnenkomen binnen 5 werkdagen af

87,0%

94,18%

90,0%

90,0%

90,0%

P-Direkt handelt de vragen die per email binnenkomen in één keer goed af

-

-

-

90,0%

Klachtbehandeling: P-Direkt handelt de klachten volgens de klachtenprocedure binnen 5 dagen inhoudelijk af

90,7%

100,0%

100,0%

100,0%

90,0%

Responsetijden contactcenter: de responstijd om de telefoon op te nemen is gemiddeld minder dan 30 secconden (na keuzemenu)

35,5 sec

42 sec

66 sec

46 sec

30 sec

Beschikbaarheid systeem: de P-Direktsystemen (P-Direktportaal, Rijksportaal Personeel en het personeelsdossier) zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar; de servicewindow voor de systemen is van 8.00 uur tot 17.00 uur; tijdens deze tijden geldt de beschikbaarheidsnorm

99,4%

99,6%

99,7%

98,2%

98%

Wet- en regelgeving up to date; men kan wijzigingen in de wet- en regelgeving binnen 2 weken na publicatie in de Staatscourant op het Rijksportaal Personeel raadplegen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

98%

Betrouwbaarheid

P-Direkt zorgt ervoor dat gegevens op tijd en juist worden opgeleverd (interfaces, rapportages)

-

-

99,3%

98,3%

98%

P-Direkt verwerkt een deel van de aangeboden wijzigingen handmatig in het geautomatiseerde systeem, deze worden op de juiste manier verwerkt volgens de opdracht

-

-

-

98%

Doorlichting Batenlastenagentschap uitgevoerd cq. gepland in:

perfomance audit 

Doelm. SSO's

2016

Meer informatie

Voor meer informatie over de servicelevels verwijzen wij naar onze jaarrapportage over de dienstverlening die is gepubliceerd op Rijksportaal Personeel en onze website P-Direkt.nl.

Gedurende het jaar informeren wij onze stakeholders over de servicelevels middels dienstverleningsrapportages en gebruikerstevredenheidsrapportages. Wij attenderen onze stakeholders via onze nieuwsbrief de P-Direkt Update en publiceren rapportages op Rijksportaal Personeel en de website P-Direkt.nl.