We zijn 2015 gestart met een formatie van 623 fte. In deze 623 fte is de uitbreiding van de formatie als gevolg van het programma Optimaal verbinden, verwerkt door het contactcenter.

Formatie

In 2015 hebben we de organisatie en formatie herijkt en passend gemaakt op de realisatie van het masterplan 2012-2015. In addenda op het organisatie- en formatierapport, zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen:

  • Veranderde sturing als gevolg van SGO5;
  • Herijking structuur contactcenter (CC) vanwege de groei door de overkomst van de departementale HR-ondersteuningsrollen (HRO) i.v.m. het programma Optimaal verbinden en de wijziging in de samenwerking tussen de andere afdelingen binnen P-Direkt;
  • Heroriëntatie van de afdeling Bedrijfsvoering & Kwaliteit (BV&K);
  • Effectuering van de taakstellingen voor 2014 (10 fte) en 2015 (17 fte);
  • Groei van de formatie door nieuwe dienstverlening, IC over de keten.
     

De formatie van P-Direkt bedraagt per 1 januari 2016 611 fte.

Bezetting

De bezetting van P-Direkt is in 2015 flink gegroeid, van 424 fte eind 2014 naar 510 fte eind 2015. De instroom bestond vooral uit de HR-ondersteuners van de ministeries.

Dat de bezetting (510 fte) veel lager is dan de formatie (611 fte, komt doordat een deel van de HR-ondersteuners pas in 2016 officieel in dienst treedt. Maar zelfs daarna is er nog steeds veel vacatureruimte. Eind 2015 zijn we daarom een grote wervingscampagne gestart, waarbij de ministeries nadrukkelijk werd verzocht om medewerkers uit te nodigen om te solliciteren. Eind januari 2016 is de bezetting wederom toegenomen naar 547 fte.

Opbouw personeelsbestand

In onderstaande tabel geven we informatie over de opbouw van het personeelsbestand in december 2015.

December 2015

Aantal medewerkers ultimo

561

Percentage vrouwen

68,3

Percentage mannen

31,7

Gemiddelde leeftijd op basis van aantallen

47,9

Gemiddeld aantal dienstjaren

7,5

Gemiddelde schaalwaarde

8,6

% Maximaal in schaal

78,8

Deeltijdfactor in %

85,1