P-Direkt is een platte organisatie met drie lijnafdelingen en één stafafdeling (Bedrijfsvoering & Kwaliteit). De lijnafdelingen zijn Relatiebeheer en Ontwikkeling (RenO), Contactcenter (CC) en Dienstverleningssystemen (DVS).

Beknopt organogram P-Direkt
Beknopt organogram P-Direkt: Directeur, BV&K, R&O, CC en DVS

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De directeur is als integraal manager resultaat- en eindverantwoordelijk voor het primaire proces, de bedrijfsvoering, de interne afstemming en samenwerking. De directeur vertegenwoordigt P-Direkt in de bestuurlijke omgeving. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijkheid voor het primair proces en de bedrijfsvoering. Het directieteam (DT) besluit over gemeenschappelijke zaken zoals missie, visie, kaders voor de bedrijfsvoering en het primaire proces, jaarwerkplannen en projectvoorstellen.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen P-Direkt zijn vastgelegd in het O&F-rapport van P-Direkt.