In 2015 zijn geen nieuwe organisaties aangesloten op onze dienstverlening, maar de rijksdienst zelf staat niet stil. En dat betekent voor ons soms een grote groep van nieuwe gebruikers.

Rijksvastgoed

Rijksvastgoedbedrijf

Zo is op 1 juli 2014 het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ontstaan uit de fusie van de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie Rijksvastgoed en de Rijksgebouwendienst. Het moment dat de 700 collega’s van Defensie officieel overkwamen naar BZK was op 1 augustus 2015. En dat betekende dus 700 nieuwe gebruikers. Wij hebben gezorgd dat ze in ons systeem zijn opgenomen en op verzoek van het RVB hebben we een roadshow verzorgd langs 7 locaties om de nieuwe medewerkers wegwijs te maken in het P-Direktportaal en Rijksportaal Personeel.

Rijksschoonmaakorganisatie

Een ander nieuw onderdeel is de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO). Begin 2015 heeft het Rijk een overeenkomst gesloten met de vakbonden over de indiensttreding van schoonmakers bij de RSO. De nieuw opgerichte RSO gaat geleidelijk vanaf begin 2016 rijkspanden schoonmaken. De medewerkers van de RSO hebben niet, zoals alle andere gebruikers, toegang tot een computer of het netwerk van de organisatie. De medewerkers worden daarom ondersteund door een departementale HR-functionaris. Wij hebben voorbereidingen getroffen, zodat vanaf 2016 de eerste 100 medewerkers konden worden aangesloten op onze dienstverlening.

Caribisch Nederland

Rijksdienst Caribisch Nederland

Sinds 1 september 2010 functioneert de Rijksoverheid op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba onder de naam Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). De verschillende ministeries en diensten die zijn vertegenwoordigd in Caribisch Nederland werken binnen RCN samen. Ook is de RCN per oktober 2010 de werkgever van de rijksambtenaren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het centrale informatiepunt van de Rijksoverheid op de eilanden. Het onderdeel RCN/Centraal treedt daarbij op als service organisatie voor de ministeries en diensten. Hierin zijn ondergebracht de afdelingen Staf, ICT, Financiën, Facilitaire Zaken, P&O en Communicatie.

Nu wij een vestiging hebben geopend op Bonaire, is de vraag gekomen of wij ook de dienstverlening voor de medewerkers van de RCN zouden kunnen verzorgen. Wij zijn in 2015 samen met hen aan het verkennen wat hiertoe de mogelijkheden zijn.