In 2015 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten tot een organisatieverandering. Het doel daarvan is BZK beter in te richten op de sterk veranderende buitenwereld en daarmee op de opgaven van de toekomst. Dat betekent voor P-Direkt een verandering in de sturing en ophanging van onze organisatie.

Zo maakt BZK in de structuur een scherper onderscheid tussen beleid, uitvoering en eigenaar. Zowel de shared services als het rijksvastgoed vallen nu onder één DG: Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk.

De DG, dr. J.J.M. Uijlenbroek, is de beheerder van deze SSO’s. De eigenaarrol is apart belegd bij de SG van BZK, drs. R. van Zwol. Deze heldere positionering en geconcentreerde aandacht maakt dat de SG en DG, samen met de SSO’s, beter kunnen sturen op kwaliteit, soberheid en onderlinge samenhang, respectievelijk synergie in dienstverlening.