In 2015 hebben we de doelstellingen van het masterplan 2012-2015 gerealiseerd. Een goed moment om verder te kijken. In 2015 hebben we dan ook gekeken naar de ontwikkelingen in onze omgeving en die van onze gebruikers en gekeken wat onze ambitie daarin is. Van stakeholders hebben we feedback gekregen over wat ze van ons verwachten. Dit heeft geleid tot een bijstelling van onze missie, visie en belofte. Begin 2016 werken we dit verder uit in een nieuw masterplan.

Mijn P-Direkt, zo geregeld!

Missie

P-Direkt is een voorbeeld van hoe de nieuwe Rijksdienst zich wil profileren: betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief.

Wij leveren 120.000 medewerkers en managers, werkzaam binnen de Rijksdienst, moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke administratieve dienstverlening voor personeelszaken.

De salarisbetaling en personele informatievoorziening zijn belangrijke eindproducten. Onze dienstverlening wordt gewaardeerd met een 7.

Visie

De omgeving waarin P-Direkt en haar gebruikers opereren, verandert steeds sneller en stelt steeds andere en hogere eisen aan onze dienstverlening.

We leveren op efficiënte wijze grootschalige dienstverlening op het snijvlak van HR en ICT. Onze diensten zijn professioneel, toegankelijk en modern en worden verder ontwikkeld met een focus op de gebruiker.

Wij bieden de gebruiker een op zijn persoonlijke situatie toegesneden pakket met kwalitatief hoogwaardige  en gevarieerde HR-services. Onze gebruikers regelen zelf direct hun personeelszaken, via meerdere kanalen, van zelfbediening tot en met persoonlijk contact.

Ten behoeve van analyses leveren we informatie op maat.

We zetten goede en innovatieve methodes en technieken in om onze dienstverlening naadloos aan te laten sluiten op onze grote en diverse groep van gebruikers.

P-Direkt zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere Shared Service Organisaties van de Rijksdienst om de dienstverlening op een hoger plan te brengen.

Belofte

De belofte die wij aan onze gebruikers doen luidt dan ook: Mijn P-Direkt, zo geregeld!