P-Direkt kent een platte organisatie met drie lijnafdelingen en één stafafdeling (Bedrijfsvoering & Kwaliteit). De lijnafdelingen zijn Relatiebeheer en Ontwikkeling (RenO), Contactcenter (CC) en Dienstverleningssystemen (DVS).

Beknopt organogram P-Direkt
Beknopt organogram P-Direkt: Directeur, BV&K, R&O, CC en DVS

De directeur is als integraal manager resultaat- en eindverantwoordelijk voor het primaire proces, de bedrijfsvoering, de interne afstemming en samenwerking. De directeur vertegenwoordigt P-Direkt in de bestuurlijke omgeving. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijkheid voor het primair proces en de bedrijfsvoering. Het MT besluit over gemeenschappelijke zaken zoals missie, visie, kaders voor de bedrijfsvoering en het primaire proces, jaarwerkplannen, projectvoorstellen.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen P-Direkt zijn vastgelegd in het O&F rapport van P-Direkt.