Over de missie en visie van P-Direkt.

  • P-Direkt levert bedrijfsvoeringsservices gericht op personeel voor de medewerkers en managers werkzaam bij de Rijksdienst van Nederland.
  • P-Direkt hanteert het concept van zelfbediening dat is gebaseerd op de principes toegankelijkheid, vertrouwen en uniformiteit.
  • We streven naar operational excellence gecombineerd met customer intimacy (maximale afstemming op behoefte gebruiker).
  • Waar dat toegevoegde waarde heeft voor de gebruiker wordt de service van P-Direkt gekoppeld aan het primaire proces en andere bedrijfsvoeringdiensten van en voor de medewerkers van het Rijk.
  • Wij zijn de bron van de gegevens van alle medewerkers van het Rijk en hebben kennis en ervaring op HR-expertise.
  • Als shared service organisatie inspireren, adviseren en verbinden wij andere bedrijfsvoeringsservices van het Rijk.
  • P-Direkt wil een kenmerk zijn van hoe de nieuwe Rijksdienst zich wil profileren: klantgericht, betrouwbaar, efficiënt en innovatief.