In 2014 heeft P-Direkt deelgenomen aan het medewerkersonderzoek van BZK. Op het aspect werkplezier scoort P-Direkt met een 6,6 even hoog als het gemiddelde van DGOBR Uitvoering. Dit is echter wel iets lager dan de 6,9 in 2012.

De werkdruk is in 2014 voor het eerst gemeten. P-Direkt scoorde hierbij met een 6,0 iets beter dan DGOBR Uitvoering. Een nadere analyse liet zien dat er bij verschillende teams van P-Direkt een erg hoge werkdruk wordt ervaren. Een hoge werkdruk hoeft echter geen negatief effect te hebben op werkplezier.

Het hoogst werden gewaardeerd: samenwerking, zelfstandigheid, veiligheid, verwachtingen en zingeving. De laagste waardering kregen: tijdsdruk, informatievoorziening, communicatie, medezeggenschap, gezondheidsmaatregelen, invloed en beloning.

De uitkomsten van het medewerkersonderzoek zijn in mei besproken in de afdelingen en teams van P-Direkt. Hierbij zijn behoudpunten en verbeterpunten bepaald. Het totaal is besproken in het MT P-Direkt en op basis hiervan is dit actieplan voor de organisatie bepaald en in de loop van 2014 hebben we deze acties uitgevoerd. De effecten ervan zijn pas echt weer meetbaar in 2016, als het volgende medewerkersonderzoek wordt gehouden.

Medewerkerstevredenheid
Medewerkerstevredenheid. Doel: 7, behaald: 6,6.