Onze sturing op beheersing van de dienstverlening is gebaseerd op de visie achter ons Kwaliteitsmodel.

Dit model kijkt vanuit vier perspectieven naar de dienstverlening die wij leveren. Vanuit de:

  • gebruikers
  • (centraal) opdrachtgever/eigenaar
  • afnemers (ministeries)
  • medewerkers van P-Direkt
Kwaliteitsmodel
Kwaliteitsmodel P-Direkt

De belangrijkste doelstellingen zijn hierbij:

  • Voor de opdrachtgever/eigenaar: efficiency van het dienstverleningsproces en beheersing van de totale HR-keten. Dit laatste punt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van P-Direkt, het ministerie van BZK als eigenaar en de ministeries als afnemers.
  • Voor onze gebruikers: een score 7 op onze dienstverlening.
  • Voor de medewerkers van P-Direkt: een score 7 op medewerkerstevredenheid.

Operational excellence 

Bij het streven naar het realiseren van onze kwaliteitsdoelstellingen stellen we onszelf steeds de vraag: wat moeten we organiseren om onze missie vanuit deze vier invalshoeken 'operational excellence' te kunnen realiseren?

De doelstellingen per stakeholder zijn intern vertaald naar KPI’s. Interne sturing gebeurt door middel van een Balanced Score Card.