Het beheersstelsel is in 2014 in het kader van een pilot voor het ontwikkelen van een performance audit door de ADR beoordeeld als zijnde logisch en betekenisvol ingericht. Hiermee is vastgesteld dat is voldaan aan de randvoorwaarden zodat daadwerkelijk goede sturing kan plaatsvinden en continu aan verbetering kan worden gewerkt.

Daarnaast laat P-Direkt twee keer per jaar de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van haar beheersstelsel toetsen door de Auditdienst Rijk (ADR). Bij de controle over 2014 heeft de ADR vastgesteld dat het stelsel met betrekking tot de salarisverwerkende processen en de personeelsadministratie in opzet op orde is en effectief werkt.