In 2012 is P-Direkt samen met de ministeries het programma ‘Optimaal verbinden’ gestart. Het doel van het programma is om de kwaliteit van de dienstverleningsketen te verbeteren en de verbinding in de keten tussen gebruikers en P-Direkt te optimaliseren.

Hiermee wordt zowel beoogd zoveel mogelijk van de door de ADR benoemde efficiency in de HR-dienstverleningsketen te realiseren voor eind 2015, alsmede het terugdringen van de administratieve last van de manager bij weinig frequente processen. Het gaat in het bijzonder om de taak en rol van HRO en HRV zodanig opnieuw in te richten dat in de keten een significante besparing en verbetering van de dienstverlening wordt gerealiseerd.

Optimaal verbinden
Optimaal verbinden

Resultaat 2014

In 2014 zijn veel voorbereidingen getroffen voor de implementatiefase die nu aan de orde is. Er is een aansluitdienstverlening ontwikkeld waarop de ministeries in fases aansluiten en hun HR-ondersteuners overbrengen naar P-Direkt. Er is een opleidings- en onthaalprogramma om de HRO’s goed te ontvangen en te begeleiden bij het oppakken van de werkzaamheden bij P-Direkt. De departementale reorganisatietrajecten zijn in gang gezet en kunnen in 2015 afgerond worden met een formele overgang van personeel naar P-Direkt. Een aantal (onderdelen van) ministeries is in 2014 aangesloten op de aansluitdienstverlening. In 2015 volgen de andere.

Er is een afwegingskader vastgesteld voor de ondersteuning van de manager. Er zijn procesoptimalisaties ontworpen die in 2015 gerealiseerd zullen worden. De implementatie daarvan wordt nu samen met de ministeries opgepakt aan de hand van een ontworpen implementatieaanpak en kalender.