P-Direkt heeft de effectuering van de taakstelling 2013 en de aansluiting van BuZa per 1 januari 2014 verwerkt in een addendum op het O&F-rapport: 18 november 2013 heeft de eigenaar zijn goedkeuring gegeven. P-Direkt is in 2014 gestart met een formatie van 415 fte.

In de loop van 2014 is de formatie van P-Direkt uitgebreid. Per 1 december 2014 is de formatie met de overkomst van 37,5 fte in het kader van het centraal archiveren toegenomen. Vervolgens is de overkomst van 170,4 formatieplaatsen, te weten de departementale ondersteuningsrollen (HRO), als gevolg van het programma Optimaal verbinden verwerkt in het O&F rapport van 20 augustus 2014. Per 1 januari 2015 bestaat de formatie van P-Direkt uit 623 fte.

P-Direkt heeft ook jaarlijks een doelstelling de formatie te laten krimpen. Als gevolg van efficiency kon de formatie voor de basisdienstverlening met 10 formatieplaatsen afnemen. Deze afname wordt verwerkt in het O&F rapport, dat in 2015 zal worden opgesteld.

De bezetting van P-Direkt is in 2014 is licht gegroeid. De instroom bestond vooral uit medewerkers van BuZa en overplaatsingen in het kader van centraal archiveren nagenoeg. Daarnaast zijn 18 medewerkers uitgestroomd (3,5%). Daarmee De totale bezetting nam licht toe van 421,5 fte (461 medewerkers) eind 2013 naar 424,3 fte (465 medewerkers) eind 2014. Hiervan zijn 409 fte vast in dienst.