Een overzicht van de feiten en cijfers van 2014.

Hier staan we voor:

 • Gebruikerstevredenheid.
 • Kwaliteit en efficiënt: eigen Leanmethodiek (P-Lien).
 • Optimalisering van de dienstverleningsketen.

Wij leveren:

 • Dienstverlening aan 120.000 rijksambtenaren verspreid over tien ministeries met verschillende locaties.
 • Ruim 8 miljoen geautomatiseerd verwerkte mutaties per jaar.
 • 240.000 afgehandelde vragen per e-mail, telefoon en post per jaar.
 • 155.000 handmatige mutaties per jaar.
 • Uitbetaling circa 8 miljard per jaar aan salarissen en afdrachten.
 • 66.000 salarisstroken per mail per maand.
 • 1,45 miljoen loonstroken per jaar.
 • Circa 650.000 digitale loonstroken per jaar via e-mail.

Onze servicelevels:

 • Gebruikerstevredenheid: 7.
 • Tijdige afhandeling verwerkingsopdrachten: 99%.
 • Vraagafhandeling binnen 5 werkdagen: 91%.
 • Reactie op klachten binnen 5 werkdagen: 100%.
 • Gemiddelde responsetijd telefoon: 66 seconden.
 • Beschikbaarheid van de systemen: 99%.
 • Tijdige plaatsing wet- en regelgeving op het Rijksweb: 100%.
 • Tijdige en juiste gegevenslevering: 99%.

Onze medewerkers:

 • Vier afdelingen waarvan het contactcenter in directe relatie met de gebruikers.
 • Totaal aantal medewerkers: 465.
 • Medewerkerstevredenheidsscore: 6,6.

Onze financiële positie:

 • Kostendekkende exploitatie.
 • Saldo van baten en lasten -5,07%.
 • Ketenbreed: een structurele besparing van 51 miljoen euro op jaarbasis.

De kwaliteit van de beheersing van het stelsel:

 • Een positieve uitkomst van de performance-audit door de Auditdienst Rijk.
 • Een ISAE 3402-verklaring van de Auditdienst Rijk waaruit blijkt dat het primaire proces op orde is.
 • Een score op financiële betrouwbaarheid van 99,9%.