Focus en planning voor het realiseren van de (beleids)doelstellingen van P-Direkt zijn weergegeven in het masterplan: het meerjarenplan van P-Direkt.

Masterplan 2016-2020

De strategische doelstelling wordt uitgewerkt naar doelstellingen voor alle organisatieonderdelen van P-Direkt. Deze worden vastgelegd in de jaarwerkplannen van de afdelingen.

Uiteindelijk worden de afdelingdoelen vertaald naar resultaat afspraken met medewerkers. Ook in de gesprekscyclus wordt gestuurd op het behalen van deze doelen.

Naast het benoemen van activiteiten die bijdragen aan het behalen van de doelstelling, wordt ook competenties benoemd. Dit vanuit de kernwaarden van P-Direkt en de competenties zoals genoemd in het Functiegebouw Rijk.